5 - 6 Humane wetenschappen uitbreiding wiskunde

sociaal
leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart
domein :
finaliteit : Doorstroom

In de derde graad kunnen leerlingen die de richting humane wetenschappen volgen een extra uur wiskunde opnemen.
De standaard lessentabel bevat namelijk drie uur wiskunde. Binnen dit leerplan wiskunde ontbreken echter een paar onderwerpen die handig zijn voor het vervolg binnen academisch hoger onderwijs.

Via de uitbreidingscursus bereiden we leerlingen die dat wensen extra voor op het hoger onderwijs.

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
cultuurwetenschappen
3
3
Duits
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
esthetica
1
1
gedragswetenschappen
3
3
geschiedenis
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
vrije ruimte
3
3
wiskunde
3
3

Wat erna?

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis ...).