Warm hart. Frisse kijk. Open geest.

Warm hart. Frisse kijk. Open geest.

Met de secundaire scholen van Sint-Paulus staan we garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs. Resultaten in het hoger onderwijs en ervaringen op de arbeidsmarkt bewijzen dat. Deze troeven zetten we verder in… met de spirit van Sint-Paulus!

Warm hart

School lopen in de Sint-Paulusschool voelt aan als thuiskomen dankzij het familiale karakter van elk van onze 6 campussen. Leerlingen voelen zich goed bij ons omdat persoonlijk contact, wederzijds respect en luisterbereidheid centraal staan. School maken doen we samen vanuit een open communicatie op maat van iedere leerling, ook als die om bijzondere zorg vraagt. Pas als iedereen zich thuis voelt op onze school en er zichzelf kan zijn, kunnen al onze leerlingen hun eigen talenten maximaal ontplooien. Zo wordt een school meer dan alleen maar een plaats waar les gegeven wordt.

Frisse kijk

Een frisse kijk op de wereld begint vanuit een krachtige leef- en leeromgeving waar frisse en creatieve ideeën de leerlingen uitnodigen om de eigen grenzen te verleggen. Elke campus van de Sint-Paulusschool daagt op zijn manier leerlingen uit voor de toekomst met onderzoekend leren en een leerling betrokken en vernieuwend leerproces. Daarom zijn bij ons CLIL, STEM en co-teaching geen loze begrippen. Dat bieden we aan in een innovatieve infrastructuur waarin er plaats is voor nieuwe technologische ontwikkelingen.

Open geest

We leren onze leerlingen over de schoolmuren heen te kijken om zo te groeien naar zelfstandigheid. Dat gebeurt onder andere via internationale contacten, uitwisselingen en netwerken met bedrijven en externe partners. We stimuleren zelfredzaamheid door een open geest, ook voor andere culturen, nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te triggeren.