6e jaar campus College naar India

Inleefweek

Begin februari trekken enkele leerlingen uit het zesde jaar van de Sint-Paulusschool campus College op inleefreis naar India. Ze gaan er in Calcutta een week helpen bij (kans)arme jongeren. En ze hebben al een mooi bedrag ingezameld om projecten voor plaatselijke jongeren te steunen. 

De leerlingen zijn heel fier om 5.852 euro te kunnen schenken aan de Vlaamse vzw Calcutta Sponsor Aid. Die vereniging zet zich in voor onderwijskansen voor kinderen en jongeren die zonder financiële steun niet naar school kunnen. Met het bedrag dat campus College heeft ingezameld kunnen zonnepanelen geplaatst worden op een plattelandshostel in een regio waar toegang tot elektriciteit niet vanzelfsprekend is. Dankzij de zonnepanelen gaan de plaatselijke jongeren die er verblijven ook 's avonds huiswerk kunnen maken en kunnen studeren. 

  

De zesdejaarsleerlingen kijken alvast uit naar inleefreis. Het zal niet alleen op persoonlijk vlak een hele verrijking zijn, maar ze helpen er ook letterlijk mee bouwen aan de toekomst van leeftijdsgenoten die veel minder kansen krijgen.