2 B - basisoptie STEM-technieken: Elektriciteit - Hout (OV4)

zaag
leerjaar : 2de jaar
campus : VIBSO OV4
domein :
finaliteit :

In deze basisoptie ligt de nadruk op het zelf uitvoeren van verschillende technieken.

De leerlingen leren het juiste gebruik van gereedschap en machines. Ze ervaren de kenmerken van verschillende materialen. Met veel ‘stielkennis’ realiseren ze verschillende afgewerkte werkstukken waar ze terecht fier op kunnen zijn.

Vakken

Godsdienst
2
Nederlands
3
Engels
1
Frans
2
Wiskunde
3
Maatschappelijke vorming
2
natuur en ruimte
2
lichamelijke opvoeding
2
muziek
1
beeld
1

Differentiatie

3
techniek
ICT

basisoptie

10
STEM - Hout/ Elektriciteit

Wat erna?

De logische overstap in de tweede graad is een richting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit

De meeste leerlingen zullen een studierichting kiezen die aansluit bij het hout of elektriciteit. De lesinhoud uit de 1e graad is dus oriënterend maar de keuze in nog niet bepalend. Leerlingen kunnen dus nog een overstap maken naar een ander domein.