2 A - basisoptie STEM-wetenschappen: industriële wetenschappen

leerjaar : 2de jaar
campus : VTI
domein :
finaliteit :

In de basisoptie STEM-wetenschappen staan wiskunde en het vak engineering centraal. In het differentiatieuur wiskunde komt verdiepende leerstof aan bod.

Engineering is opgebouwd uit vier domeinen:

  • mechatronica,
  • constructie & ruimtelijke ontwikkeling,
  • ICT 
  • wetenschappen.

Leerlingen vertrekken vanuit een behoefte en gaan hiermee onderzoekend en ontwerpend aan de slag. Er worden verschillende projecten ontwikkeld waarbij leerlingen een computertekening maken, op zoek gaan naar de best werkende oplossing, rekening houden met beperkingen, een prototype ontwikkelen, enz.

De leerkracht zal een coach zijn die leerlingen kennis bijbrengt en hen begeleidt in hun leerproces.

 

Vakken

Algemene vorming

aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
geschiedenis
2
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
mens en samenleving
1
muziek
1
natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
techniek
2
wiskunde
4

Differentiatie

2
STEM - Wiskunde
Informatie & communicatietechnologie

Basisoptie

5
STEM - Mechatronica
STEM - Informatie- & communicatietechnologie
STEM - Constructie
STEM - Wetenschappen