3 - 4 Economische wetenschappen

leerjaar : 2de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans, VIBSO OV4
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Economie is de studie van de 'huishouding'. 
Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. 
Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. 
De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de 'marktwerking'. 
Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). 
Je krijgt dus eigenlijk alleen algemene vakken:

  • algemene economie,
  • Nederlands,
  • Frans,
  • Engels,
  • wiskunde,
  • bedrijfswetenschappen ... 

Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.
Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3de graad (Vb. Economie-wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
biologie
1
1
chemie
1
1
fysica
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
wiskunde B+S
5
5
Duits
1
economie
4
4
leeratelier
1
informatica
1
toegepaste informatica
1
artistieke vorming
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de jaar Economische wetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Economische wetenschappen, maar ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie-moderne talen
  • Economie-wiskunde

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.