3 - 4 Grieks-Latijn

taal
leerjaar : 2de graad
campus : College, Hemelvaart
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

De logische vooropleiding is de basisoptie Klassieke talen (Grieks en Latijn) in het 2de leerjaar.
In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

  • In de richting Grieks - Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.
  • In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.

De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.

Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten.
Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft.
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.

Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands, chemie, fysica en geschiedenis.

Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
biologie
1
1
chemie
1
1
fysica
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Grieks
4
4
Latijn
4
4
wiskunde B+S
5
5

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de jaar Grieks-Latijn kan je doorstromen naar het 4de jaar Grieks-Latijn, maar ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden! 

De logisch aansluitende richtingen in de 3de graad zijn:

  • Grieks-Latijn
  • Grieks-wiskunde
  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.