3 - 4 Humane wetenschappen

leerjaar : 2de graad
campus : Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans, Sint-Vincentius, VIBSO OV4
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.

Je krijgt verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. 

Je leert vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit vanuit verschillende wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur (kunstbeschouwing), gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. 
Daarbij komen volgende onderwerpen aan bod:

  • sociologische begrippen,
  • analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s,
  • domeinen van ontwikkeling,
  • sociaal gedrag en sociale vaardigheden,
  • persoonlijkheid,
  • communicatiekaders ...

Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
biologie
1
1
chemie
1
1
fysica
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
wiskunde
4
4
Duits
1
kunstbeschouwing
1
2
filosofie
1
2
sociologie & psychologie
3
3
leeratelier
1
informatica
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de jaar Humane wetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Humane wetenschappen, maar ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Humane wetenschappen
  • Welzijnswetenschappen

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.