3 - 4 Maatschappij en welzijnswetenschappen

leerjaar : 2de graad
campus : Hemelvaart, Sint-Vincentius
domein : Maatschappij & welzijn
finaliteit : Doorstroom

Deze studierichting is nieuw in de campus Hemelvaart: vanaf het schooljaar 2022-2023 in zowel het derde als het vierde jaar.

Je bent nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen.
Daarnaast ben je sterk geïnteresseerd in o.a.:

 • begrijpen van het eigen gedrag en dat van andere mensen
 • belangrijke levensvragen
 • actualiteit
 • ...

Je maakt ook kennis met:

 • filosofie: bestuderen van kennis en wijsheid, filosofische begrippen ...
 • psychologie: persoonlijke ontwikkeling, persoonlijkheidskenmerken, gedrag ...
 • opvoedkunde
 • sociale wetenschappen: analyse van de samenleving, maatschappelijke problemen, sociaal gedrag van mensen ...

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
4
wiskunde
4
4
natuurwetenschappen
3
3
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
inleiding filosofie
2
2
sociologie & psychologie
5
5
leeratelier
1
artistieke vorming
1
1
informatica
1
financiële geletterdheid
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

 • Defensie en veiligheid
 • Gezondheidszorg
 • Mode
 • Opvoeding en begeleiding
 • Wellness en schoonheid
 • Welzijnswetenschappen


Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.