3 - 4 Moderne talen

taal
leerjaar : 2de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans, Sint-Vincentius
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

De meest aansluitende vooropleiding in het 2de leerjaar is Moderne talen & wetenschappen. Je kan uiteraard ook vanuit andere basisopties van het 2e leerjaar starten in deze studierichting. 
 

  • De klemtoon ligt op algemene vakken, maar je taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits en communicatiewetenschappen komen meer aan bod dan in de meeste andere studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen in het 3de jaar.
  • Je maakt ook kennis in de verschillende talen met zaken zoals tekstopbouw, literaire analyse, taalverwantschap, taal- en redekundige ontleding ...
  • Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is in de opleiding en belangrijk gegeven.
  • Je krijgt een verdiepte basisvorming voor geschiedenis, chemie, fysica en wiskunde.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
biologie
1
1
chemie
1
1
fysica
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
wiskunde B+S
4
4
Nederlands B+S
5
5
communicatiewetenschappen & taaltechnologie
2
2
Frans B+S
5
5
Engels B+S
3
3
Duits
2
leeratelier
1
informatica
1
artistieke vorming
1
economie
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de jaar Moderne talen kan je doorstromen naar het 4de jaar Moderne talen, maar ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

Naast Moderne Talen zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3dee graad:

  • Economie-moderne talen
  • Moderne talen-wetenschappen
  • Taal en communicatiewetenschappen

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.