3 - 4 Sportwetenschappen

Sport
leerjaar : 2de graad
campus : College
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Deze studierichting is nieuw in de campus College: sinds het schooljaar 2022-2023

De richting sportwetenschappen is een doorstroomrichting, wat wil zeggen dat ze voorbereidt om verder te studeren. Het is ook een theoretische richting: je krijgt een stevige basis wiskunde (4 uur), maar ook de talen (Nederlands, Frans, Engels) komen uitgebreid aan bod.

Zoals de naam van deze richting het zegt: we vertrekken vanuit situaties die met sport te maken hebben om kennis te maken met de wetenschappen. Je krijgt 2 uur biologie (mens en natuur bestuderen), 2 uur chemie (scheikunde) en 2 uur fysica (natuurkunde).

In het pakket sport (hierin zitten de lessen lichamelijke opvoeding inbegrepen) kan je uiteenlopende sporten beoefenen: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen , toestelturnen, ritmiek en expressie. Naast het beoefenen van de verschillende sporten, besteden we aandacht aan een wetenschappelijk en technische benadering: je leert welke spieren je inzet en hoe je je lichaam tegen blessures kan beschermen.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
wiskunde B+S
4
4
Duits
1
biologie B+S
2
2
chemie B+S
2
2
fysica B+S
2
2
sport + fysiologie/ anatomie B+S
4
5
leeratelier
1
informatica
1
artistieke vorming
1

totaal

32
32