3 - 4 Technologische Wetenschappen optie EN

leerjaar : 2de graad
campus : VTI, VIBSO OV4
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

Technologische wetenschappen en Engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit

Technologische wetenschappen bereidt je voor om verder te studeren en een masterdiploma te behalen in de Industriële wetenschappen en Technologie, Natuurwetenschappen,  Productontwikkeling en zo veel meer.

Deze studierichting bouwt verder op je opgedane kennis en inzichten van de vakken wiskunde en de natuur- en technisch-wetenschappelijke vakken in de 2e graad van een onderliggende doorstroomrichting. Je bent dus goed in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken met een grote dosis interesse voor techniek. Je hebt reeds de basiskennis van de digitale technieken om te werken met microcontrollers, CAD-programma’s en moderne digitale ontwikkelingsmachines (lasercutter, 3D printing…).

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken én vaardigheid. Je onderzoekt en experimenteert verder binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informatica. Je toont inzicht in en legt verbanden tussen complexe leerinhouden.

In het FabLab ga je tijdens het vak engineering aan de slag met de opgedane kennis. Je leert prototypes ontwerpen en bouwen met behulp van digitale ontwikkelingsmachines.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
biologie
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde B+S
6
6
chemie
1
2
mechanica/fluiddomechanica en thermodynamica
3.5
4
elektronica/ICT
3.5
4
engineering Elektriciteit/mechanica
4
3
design
1
informaticawetenschappen
1
leeratelier
1

totaal

36
36

Wat erna?

Technologische wetenschappen en Engineering is een goede voorbereiding om verder te studeren voor een opleiding tot industrieel ingenieur.

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus VTI