5 - 6 Applicatie en databeheer

leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Dubbele finaliteit

In deze theoretisch-praktische studierichting leer je via de toegepaste wiskunde en de softwareontwikkeling hoe je modulair kan ontwerpen en softwaremodules inwerken.

Je leert daarnaast ook over datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur. Vervolgens leer je applicaties uitwerken, testen en ze installeren bij de gebruiker.

Tot slot leer je ook hoe je webapplicaties kan onderhouden.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
2
2
Engels
2
2
Frans
2
2
natuurkunde
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
3
2
applicatie & databeheer
19
20
vrije ruimte
1
1

totaal

36
36