5 - 6 Autotechnieken

leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Dubbele finaliteit

In deze studierichting ben je geïnteresseerd in de werking en de technologie van auto’s. De kennis van elektriciteit en elektronica wordt elke dag belangrijker. Daarnaast leer je onderhoudsbeurten uitvoeren, onderdelen demonteren en monteren, een diagnose stellen en de motor afstemmen met de meest geschikte apparatuur.

Je leert ook fouten opsporen zowel op mechanisch als elektrisch vlak. Je kan defecten opsporen via diagnoseapparatuur. Vervolgens leer je onderdelen van het onderstel (chassis) en van de elektrische installaties herstellen, afstellen en controleren. Bovendien leer je de kostprijs van de onderhoudswerkzaamheden inschatten en communiceren met de klant.

Tot slot zal je mechanische en elektrische onderdelen herstellen of vervangen. Je leert ook hoe je een elektrisch voertuig spanningsvrij kan stellen en hoe je het opnieuw onder spanning plaatst.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
2
2
Engels
2
2
Frans
2
2
natuurkunde
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
3
2
autotechniek
19
20
vrije ruimte
1
1

totaal

36
36