5 - 6 Biotechnologische en chemische STEM- wetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : Sint-Vincentius
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch wetenschappelijk denken.

Je leert op basis van geïntegreerde STEM-onderzoeken probleemoplossend denken vanuit de wetenschappen biologie, chemie en fysica om zo na te denken over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Hiervoor maak je gebruik van voorhanden zijnde wiskundige concepten.

In de uitbreiding van fysica krijg je meer leerstof over mechanica, elektromagnetisme en thermodynamica. In de uitbreiding wiskunde leer je over matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek. Je verdiept je in de informaticawetenschappen door te leren over algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
2
2
Frans
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
5
6
informaticawetenschappen
1
1
biologie + labo
2
3
chemie + labo
3
3
fysica + labo
3
3
biotechnologische wetenschappen
3
3
vrije ruimte
2
0

totaal

32
32