5 - 6 Elektrische installaties

leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Arbeidsmarkt

Deze studierichting is praktisch, technisch en gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Je toont interesse voor vertrouwde en nieuwe elektrische installaties en technieken in (moderne) woningen.

Als elektrotechnisch installateur heb je enig inzicht nodig in domoticasystemen, beveiliging en hernieuwbare energietechnieken. Het is niet enkel de bedoeling dat je die beroepskwalificatie verwerft, ook competenties die belangrijk zijn bij niet- huishoudelijke elektrische installaties komen aan bod.

Kortom: je opleiding gaat over zowel residentiële, tertiaire als industriële installaties. Je leert de materialen kennen die gebruikt worden zodat je draden en (afgeschermde) kabels kan trekken, leidingen en dozen kan monteren en plaatsen.

Daarnaast leer je sleuven en holtes maken om elektrische componenten, aardingssystemen en verlichtingsinstallaties te plaatsen en vervolgens aan te sluiten. Je leert een eenvoudig klassiek residentieel elektrisch schema realiseren en controles uitvoeren om dan een eigen installatie in werking te stellen volgens het AREI¹.

Enerzijds leer je eenvoudige herstellingen uit te voeren aan een elektrische installatie, maar anderzijds ook de basis van het monteren en aansluiten van industriële componenten (motoren, machines, (elektro-)pneumatische componenten, PLC-sturingen² )

Tot slot leer je ook werken in residentiële³, tertiaire4 en industriële gebouwen.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Engels
1
1
Frans
1
1
mavo
2
2
Nederlands
2
2
wiskunde
2
2
elektrische installaties
24
24

Totaal

36
36