5 - 6 Grieks-Latijn

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met een uitgebreid pakket Grieks en een uitgebreid pakket wiskunde.

Je verdiept je verder in authentieke Griekse en Latijnse teksten (lezen, vertalen…). Zo begrijp je de cultuur van de klassieke oudheid en de latere periodes nog beter en bestudeer je de taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend oogpunt.

Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten gebruiken om je wiskundige vaardigheden uit te breiden. In het uitgebreide pakket wiskunde komen de informaticawetenschappen ook aan bod (o.a. algoritmen en programmeren).

Tot slot krijg je ook een beperkte uitbreiding van de wetenschappen chemie, biologie en fysica.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
wiskunde
3
3
natuurkunde
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Duits
1
Latijn
4
4
Grieks
4
4
kunstbeschouwing
1
vrije ruimte
1
3

totaal

32
32