5 - 6 Latijn-moderne talen

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.

Je ontwikkelt via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Daarnaast bestudeer je de taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Je ontwikkelt je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. In de uitbreiding voor Nederlands, Frans, Engels en Duits komen o.a. volgende zaken aan bod: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
wiskunde
3
3
natuurkunde
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Engels
3
3
Frans
4
4
Duits
3
2
Nederlands
4
4
Latijn
4
4
kunstbeschouwing
1
vrije ruimte
1
3

totaal

32
32