5 - 6 Moderne talen

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en het Nederlands.

Je leert verder over de structuren van de talen en je scherpt je vaardigheden aan op het vlak van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Tot slot leer je ook over de literatuur en de interculturele communicatie.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
wiskunde
3
3
natuurkunde
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Engels
3
3
Frans
5
5
Duits
3
3
Nederlands
4
4
Nederlands taaltechnologie & -redactie
1
1
Spaans
2
2
kunstbeschouwing
1
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32