5 - 6 Taal en communicatie

leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart
domein : Taal & cultuur
finaliteit : Dubbele finaliteit

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

Deze studierichting legt de klemtoon op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je verdiept je in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën en je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren.

Dat houdt onder andere in dat je leert vergaderingen organiseren, verslagen maken, een communicatieplan opstellen/ realiseren en data beheren. In de uitbreiding van het vak Nederlands leer je over de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers en de communicatieve vaardigheden (herformuleren, redigeren).

In de uitbreiding van Engels en Frans leer je over de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers, de taalvariatie, de tekstopbouw, de communicatieve vaardigheden (notities nemen, herformuleren). In de les Duits verwerf je communicatieve vaardigheden en leer je deskundig omgaan met media en communicatieplatformen. Tot slot ontwikkel je en werk je communicatieproducten en -tools met ICT als middel uit.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
wiskunde
2
2
natuurkunde
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
Nederlands
3
3
Engels
3
3
Frans
4
4
Duits
2
2
Spaans
2
2
public relations
9
9

totaal

32
32