5 - 6 Welzijnswetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart, Sint-Vincentius
domein : Maatschappij & welzijn
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, biologie en chemie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, geluk en de zin van het leven... Hierbij vormt de maatschappelijke context en de leefwereld van de jongeren het uitgangspunt.

Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen. Je krijgt te maken met thema’s met betrekking tot communicatie, opvoeding en ondersteuning. Vervolgens leer je kritisch reflecteren over recht en samenleving en over theorieën en begrippen uit de sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek, en sociaal recht.

Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Hiervoor denk je na over wetenschappelijke theorieën. Zo verwerf je inzicht in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen.

Tot slot vormen de samenleving, gezondheid en welzijn het kader voor de ontwikkeling van al deze inzichten, kennis en vaardigheden.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
2
2
wiskunde
3
3
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
kunstbeschouwing
1
1
natuurwetenschappen
3
3
sociale gedragswetenschappen
6
6
filosofie
2
2
statistiek
1
1
vrije ruimte
2
2

totaal

32
32