7 Elektrotechnicus (Duaal leren)

elektriciteit
leerjaar : 7de jaar
campus : VTI
domein :
finaliteit :

https://duaalwest.be/Wat?

De éénjarige opleiding elektrotechnicus duaal is een 7de specialisatiejaar BSO. Deze opleidingen leiden tot het behalen van het diploma secundair onderwijs en het studiegetuigschrift van het 7de jaar.

Daarenboven wordt de beroepskwalificatie van de afgestudeerde opgetrokken naar niveau 4 en is hij eigenlijk een volwaardig technisch geschoolde teamspeler. Elke duale studierichting combineert een schoolcomponent van 2 dagen en een werkplekcomponent van 3 dagen.

Instap?

Je kan instappen na het behalen van het getuigschrift van de 3de graad BSO. Je getuigschrift van de derde graad BSO behaal je het best in het studiegebied elektriciteit

Wat leer je?

In de opleiding elektrotechnicus duaal leer je elektrische materialen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken plus schakelmateriaal plaatsen, inbouwen en aansluiten in een elektrische installatie of schakelbord. Binnen de opleiding leer je fouten zoeken en herstellingen uitvoeren en installaties in werking stellen conform het AREI. Daarnaast leer je industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

Vakken

7 de
godsdienst
2
Nederlands
2
Engels
2
lichamelijke opvoeding
2
Industriële elektriciteit
4
Werkplekleren op bedrijf
24

Wat erna?

Na het 7de specialisatie jaar kan je gaan werken als:

  • Monteur en indienststeller als installateur residentiële, tertiaire en industriële elektriciteit
  • Onderhouds- en installatietechnicus elektrotechnische installaties
  • Magazijnier in elektrohandel
  • Zelfstandig elektrotechnisch installateur

Als je toch nog wilt verder studeren kan je eventueel een 7de Se-n-Se stuur- en beveiligingstechnieken volgen in onze school. Er zijn uiteraard mogelijkheden in het volwassenenonderwijs of in het hoger onderwijs zoals een HBO5-opleiding in het studiegebied mechanica-elektriciteit.

Klik op de link voor meer informatie over duaal leren bij het provinciaal steunpunt duaal .