Infomomenten - aanmelding & inschrijving

Inschrijven voor het eerste jaar

Je zoon of dochter gaat volgend schooljaar voor het eerst naar het secundair onderwijs? Dit is een grote en nog wat onbekende stap. De Sint-Paulusschool organiseert niet alleen infomomenten maar geeft via de helpdesk (056 60 24 68) ook antwoorden op je vragen.

Welke school en welke studierichting kies ik best? Hoe kan ik een goeie keuze maken? Hoe en wanneer kan ik inschrijven? Beluister via deze link de ingesproken presentatie van de infoavonden.

Voor inschrijvingen in het eerste jaar van het buitengewoon onderwijs neem je best rechtstreeks contact met VIBSO (056 60 01 35).

Voor inschrijvingen in het eerste jaar in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 werkt de Sint-Paulusschool met een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Je leest er alles over hieronder.

stap 1

 

Digitaal aanmelden voor één of meer campussen van de Sint-Paulusschool

van 25 maart (8 uur) tot en met 19 april (17 uur)

Je gaat naar het ouderportaal en logt als ouder in via deze link

Of je vroeg of laat aanmeldt, maakt geen verschil, zolang je maar aanmeldt binnen de voorziene periode. Je logt in via itsme of via je e-ID, vult alle gevraagde gegevens in het formulier aan en klikt op ‘aanmelden bevestigen’.

Wil je graag ondersteuning bij het invullen van het digitaal aanmeldingsformulier, dan helpen we je graag van 25 maart tot 29 maart, en van 15 april tot 19 april, 9-12u en 13.30-16u (niet op woensdagnamiddag).

Je maakt best vooraf telefonisch een afspraak:

  • In Waregem: Sint-Paulusschool, Vijfseweg 2 ⎜056/602 468
  • In Anzegem: Sint-Paulusschool campus Sint-Vincentius ⎜056/694 530
  • In Avelgem: Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans ⎜056/644 212

Je kan ook je vraag per mail stellen via: helpdeskaanmelden@sintpaulus.eu.

 
 

 

Toewijzing van de aanmeldingen

 Je bezoekt de campus(sen) van je keuze.

Uiterlijk op 13 mei worden de aangemelde kandidaten aan de campussen toegewezen. Broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang bij de toewijzing.

De toegewezen kandidaten hebben een gunstig ticket voor een campus, meestal de campus van hun eerste keuze.  De niet- toegewezen kandidaten krijgen in afwachting een plaats op de weigeringslijst/wachtlijst.

twee
stap 3

 

Inschrijven op de campus

Inschrijven op de campus kan vanaf 14 mei (9 uur) elke schooldag tijdens de openingsuren van de school. Je moet langsgaan op de campus om te kunnen inschrijven.

Kandidaten met een gunstig ticket kunnen enkel inschrijven na afspraak. Ten laatste op maandag 10 juni om 17 uur moet de aanmelding omgezet zijn in een inschrijving.

We voorzien een extra inschrijfmoment voor deze leerlingen op zaterdag 25 mei van 9 tot 17.30 uur. .

Kandidaten die niet aangemeld hebben of kandidaten zonder gunstig ticket kunnen tijdens de openingsuren van de school op elk moment langskomen.

Zijn er nog beschikbare plaatsen dan kan je onmiddellijk inschrijven. Zijn er geen beschikbare plaatsen meer dan kom je op de weigeringslijst/wachtlijst te staan.

De inschrijvingen gebeuren chronologisch.

 
 

 

Infoavond op 31 mei 2024

Elke campus organiseert op vrijdagavond 31 mei een infomoment, met mogelijkheid tot inschrijven.

Je bezoekt de campus(sen) van je keuze en maakt kennis met het specifieke aanbod en met de pedagogische visie.

Klik hier voor informatie over de infoavond op de campus.

stap 4
stap 5

 

Informatie over het aanbod van de Sint-Paulusschool, over hoe je best kan kiezen, en over de aanmeldings- en inschrijfprocedure

  • Klik hiervoor de ingesproken presentatie van de infoavonden in januari en februari.
  • Klik hier voor de niet-ingesproken presentatie van de infoavonden in januari en februari.
  • Klik hier voor de capaciteiten van onze campussen.
  • Klik hier voor een antwoord op veel gestelde vragen over aanmelden en inschrijven.
  • Via deze link kom je te weten waarvoor je terecht kan bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

     

 

Inschrijven vanaf het tweedejaar

Inschrijvingen voor het tweede tot en met het zevende leerjaar kunnen vanaf 15 april, de eerste schooldag na de paasvakantie. Je moet langsgaan op de campus om te kunnen inschrijven. Dit kan elke lesdag tijdens de openingsuren van de school. Inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde.

Kom gerust ook onze campussen verkennen tijdens de infoavond op vrijdag 31 mei.