Informatie over de finaliteit

Finaliteit doorstroom

  • Abstract-theoretische studierichtingen hebben het potentieel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Studierichtingen met doorstroomfinaliteit zijn samengesteld uit eindtermen en specifieke eindtermen.

Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt)

  • Studierichtingen met dubbele finaliteit zijn studiedomeinspecifiek. Deze studierichtingen hebben het potentieel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar gerichte professionele bacheloropleidingen en HBO5-opleidingen.
  • Om de dubbele finaliteit te kunnen garanderen worden studierichtingen samengesteld uit eindtermen, specifieke eindtermen gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en 1 of meerdere beroepskwalificaties gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Finaliteit arbeidsmarkt

  • Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit zijn studiedomeinspecifiek. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben het potentieel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar HBO5-opleidingen.
  • Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit maken gebruik van beroepskwalificaties. Studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs worden samengesteld uit eindtermen en 1 of meerdere beroepskwalificaties. Studierichtingen in het buitengewoon secundair onderwijs worden samengesteld uit ontwikkelingsdoelen en 1 of meerdere beroepskwalificaties.
  • Hoewel het masterplan zelf dit niet vermeld, nemen we het huidige aanbod in BuSO OV3 expliciet mee in de oefeningen: ook hier dringt zich immers een actualisatie van het aanbod op.