3 - 4 Bedrijfswetenschappen

leerjaar : 2de graad
campus : College, Sint-Jan Berchmans
domein : Economie & organisatie
finaliteit : Doorstroom

In deze polyvalente opleiding krijg je een brede algemene basisvorming met in het specifiek gedeelte (beperkte uitbreiding) algemene economie, bedrijfswetenschappen en (verdiepende en toegepaste) wiskunde.
Komen verder aan bod in deze richting:

 • het keuzegedrag van de producent en de consument
 • marktwerking
 • internationale handel 
 • boekhouden (accounting)
 • toegepaste bedrijfswetenschappen
 • (vennootschaps)recht

Daarnaast gaat er veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits).

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
3
Frans
4
4
Duits
1
natuurwetenschappen
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde B+S
4
4
informaticawetenschappen
1
2
economie
6
6
leeratelier
1
artistieke vorming
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Bedrijfswetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Bedrijfswetenschappen. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

 • Bedrijfsorganisatie
 • Bedrijfswetenschappen
 • Commerciële organisatie
 • Internationale handel en logistiek
 • Toerisme


Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.