3 - 4 Biotechnologische STEM- wetenschappen

natuur
leerjaar : 2de graad
campus : Sint-Vincentius
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

Je bent sterk geïnteresseerd in biologie, chemie en de toepassingen ervan binnen natuur en milieu. Denk maar bijvoorbeeld aan alles wat met voeding te maken heeft, land- en tuinbouw, de medische sector en recyclage.

Je krijgt een stevige portie wiskunde (verdiepte basisvorming) en een groot blok wetenschappen (+/- 1/3 van de week). Onder wetenschappen verstaan we hier:

  • (uitgebreide) chemie: chemische stoffen en hun reacties, verband tussen de structuur en de eigenschappen van stoffen ...
  • (uitgebreide) fysica: leren over elektromagnetisme, mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen, mechanische eigenschappen van materialen), thermodynamica (behoud van energie ...)
  • biologie: studie van de levende materie, belang en werking van micro-organismen ...

Je ontwikkelt en versterkt je onderzoeks- en labovaardigheden.
Daarbij gebruik je je wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische kennis om problemen, onderzoeksvragen te analyseren en op te lossen.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde B+S
5
5
biologie B+S
2
3
chemie B+S
2
3
fysica B+S
3
2
biotechnologische wetenschappen
3
3
computationeel denken
1
1
leeratelier
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de leerjaar biotechnologische STEM- wetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar biotechnologische STEM- wetenschappen. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Biotechnologische en chemische technieken
  • Biotechnologische en chemische wetenschappen

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus Sint-Vincentius Anzegem