3 - 4 Bouwwetenschappen

leerjaar : 2de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

Deze richting richt zich naar jongeren met een ruime interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van bouwconstructies.

Het is een eerder theoretische richting met veel aandacht voor (verdiepte) wiskunde en technologie. 
Daarbij neemt fysica een belangrijke plaats in en leer je o.a. over:

  • bouw- en houtconstructies 
  • materiaalkunde
  • elektromagnetisme
  • mechanica
  • thermodynamica (behoud van energie ...)
  • constructieleer

Je leert probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren.
De technische realisaties worden niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid uitgevoerd.
Je leert in de praktijk rekening houden met de veiligheid van de werkomgeving, bouwwetgeving, topografie, weg- en waterbouwkundige aspecten, stabiliteit, sterkte ...

De klemtoon ligt eerder op het vlak van het ontwerpen (=STEM-engineering) en organiseren dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren).
Omdat deze opleiding zo theoretisch is, heb je in de derde graad veel mogelijkheden en ben je klaar om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
natuurwetenschappen (bio & chemie)
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde B+S
5
5
design
1
bouwwetenschappen
13
14
informaticawetenschappen
1
leeratelier
1

totaal

36
36

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Bouwwetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Bouwwetenschappen. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Bouw- en houtwetenschappen
  • Bouwtechnieken

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus VTI