3 - 4 Moderne talen (Nieuwe structuur)

leerjaar : 2de graad (NS)
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend, Taal & cultuur
finaliteit : Doorstroom

Het derde jaar wordt ingericht vanaf het schooljaar 2021-2022.

 

De meest aansluitende vooropleiding in het 2de leerjaar is Moderne talen & wetenschappen. Je kan uiteraard ook vanuit andere basisopties van het 2e leerjaar starten in deze studierichting. 
 

  • De klemtoon ligt op algemene vakken, maar je taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits en communicatiewetenschappen komen meer aan bod dan in de meeste andere studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen in het 3de jaar.
  • Je maakt ook kennis in de verschillende talen met zaken zoals tekstopbouw, literaire analyse, taalverwantschap, taal- en redekundige ontleding ...
  • Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is in de opleiding en belangrijk gegeven.
  • Je krijgt een verdiepte basisvorming voor geschiedenis, chemie, fysica en wiskunde.

Vakken

3de 4de
aardrijkskunde
1
1
biologie
1
1
chemie
1
1
Engels
3
3
Frans
5
4
fysica
1
1
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
mens & samenleving
1
Nederlands
5
4
wiskunde
4
4
communicatiewetenschappen
1
2
Duits
2
artistieke vorming*
1*
1
leeratelier
1
1
ICT
1
1
taalatelier *
1*

Wat erna?

Na het 3de jaar Moderne talen kan je doorstromen naar het 4de jaar Moderne talen, maar ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Economie-moderne talen
  • Moderne talen-wetenschappen
  • Taal en communicatiewetenschappen

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

OPGELET ! *

In Sint Jan Berchmans wordt in het 3e jaar een uur taalatelier gegeven i.p.v artistieke vorming (Hemelvaart en het College) !