3 - 4 Natuurwetenschappen

natuurkunde
leerjaar : 2de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans, VIBSO OV4
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis. In de studierichting Natuurwetenschappen krijg je tevens een uitgebreide vorming biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en gevorderde wiskunde en fysica (natuurkunde). 

Fysica behelst o.a. volgende onderwerpen:

 • elektromagnetisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • constructieleer
 • thermodynamica (relatie arbeid en warmte)
 • fluidodynamica  (studie van de eigenschappen van stromende vloeistoffen en gassen)


Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.
Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum (labovaardigheden);
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
 • koppelingen leggen tussen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
wiskunde B+S
5
5
Duits
1
biologie B+S
2
2
chemie B+S
2
2
fysica B+S
2
2
leeratelier
1
informatica
1
artistieke vorming
1
engineering
2
economie
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de jaar Natuurwetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Natuurwetenschappen, maar ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

 • Biotechnologische en chemische wetenschappen
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Technologische wetenschappen en Engineering
 • Wetenschappen-wiskunde

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus College Waregem
Campus Hemelvaart Waregem
Campus Sint-Jan Berchmans Avelgem