3 - 4 Technologische Wetenschappen optie EE

leerjaar : 2de graad
campus : VTI, VIBSO OV4
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar de wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. Deze studierichting wil een brede, theoretische vorming bieden. De algemene vakken zijn van een behoorlijk niveau. De wiskundige inbreng is belangrijk.

In elektriciteit en elektronica wordt geleerd eerder probleemoplossend te denken en te handelen. Men leert analyseren en berekeningen uitvoeren. Praktisch, uitvoerend werk komt niet direct aan bod.

Een stevige basiskennis van elektriciteit en elektronica verwerven is de centrale doelstelling. In de tweede graad bestudeer je in het vakgebied elektriciteit de basisschakelingen, elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk- en wisselstroom, elektrische wetten, elektrische installaties in woningen.

In elektronica komen analoge en digitale basisschakelingen, logische functies en poortschakelingen, digitale codes, beginselen van de halfgeleider-technologie aan bod.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
biologie
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde B+S
5
5
chemie
1
2
mechanica/fluiddomechanica en thermodynamica
2
2
elektriciteit/elektrotechnische processen
3
3
elektronica/ICT
3
4
CAD/CAM engineering
2
1
realisaties elektriciteit/elektrotechnische processen
2
2
design
1
informaticawetenschappen
1
leeratelier
1

totaal

36
36

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus VTI