3 - 4 Zorg en welzijn

leerjaar : 2de graad
campus : Hemelvaart, Sint-Vincentius
domein : Maatschappij & welzijn
finaliteit : Arbeidsmarkt

Zorg je graag voor anderen? Bied je graag concrete hulp? Heb je oog voor de gezondheid en het welzijn van anderen? Dan is deze praktische studierichting met arbeidsfinaliteit misschien iets voor jou.

Je leert hoe je kinderen en volwassenen kan helpen in hun dagdagelijks leven. Bv. door een gezonde maaltijd te serveren, door zorg te dragen voor hun wasgoed,  hen te begeleiden in en ondersteunen bij vrijetijdsactiviteiten …

Je leert directe hulp bieden in de thuiscontext. Koken, wassen,  de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer voorzien … het hoort er allemaal bij. 
Maar 'zorg dragen voor mensen' is meer dan huishoudelijke hulp bieden:  je leert ook hoe je een aangename leefomgeving kan creëren. Je leert over het belang van eens een bloemetje te plaatsen, een foto te veranderen ...

In je opleiding werk je ook veel aan je eigen sociale en communicatieve vaardigheden, Je leert luisteren, je helder uitdrukken en omgaan met zorg- vragers van verschillende leeftijden.  Een kind heeft immers andere noden en behoeften als een volwassene of een bejaarde.  
Je leert hoe je die verschillende doelgroepen kan verzorgen, begeleiden en ondersteunen.

Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk functioneren en waarneming. Je leert gezondheid en welzijn stimuleren.
Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorg- vrager, nood aan heeft. Dat kan hulp in het huishouden zijn maar evenzeer nood aan een babbel. 

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Engels
1
1
Frans
2
2
mavo
3
3
Nederlands
3
3
wiskunde
2
2
zorg & welzijn
17
17
Informatica
1
1

Totaal

33
33

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Zorg en welzijn kan je doorstromen naar het 4de jaar Zorg en welzijn. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn 
  • Verzorging

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.