5 - 6 Economie-moderne talen

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten en leert de werking van ondernemingen begrijpen. Vervolgens leer je over strategische planning en marketingbeleid en je verdiept je ook in aspecten van financiering, accounting en analyse van jaarrekeningen.

Je krijgt ook uitleg omtrent het vennootschapsrecht en leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je ook gebruik maken van wiskundige begrippen om economische problemen op te lossen. Daarom krijg je een uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek.

Tot slot verdiep je jouw communicatievaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits en je wordt verder uitgedaagd om het wetenschapsdomein ‘moderne talen’ te verkennen (o.a. taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, …).

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurkunde
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Engels
3
3
Frans
4
4
Duits
3
2
Nederlands
4
4
economie
4
4
wiskunde
3
4
kunstbeschouwing
1
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32