5 - 6 Economie-wiskunde

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten en je leert de werking van ondernemingen begrijpen. Vervolgens leer je over strategische planning en marketingbeleid en je verdiept je ook in aspecten van financiering, accounting en analyse van jaarrekeningen.

Je krijgt ook uitleg omtrent het vennootschapsrecht en je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige begrippen gebruiken en je verdiept je in wiskundige kennis en vaardigheden.

Tot slot leer je in de informaticawetenschappen over algoritmen en programmeren, modelleren en stimuleren.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
natuurkunde
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Duits
1
economie
4
4
wiskunde
6
6
informaticawetenschappen
1
fysica
1
kunstbeschouwing
1
vrije ruimte
1
3

totaal

32
32