5 - 6 Humane wetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans, Sint-Vincentius
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Je reflecteert over de mens, de wereld rondom ons, ethiek, de zin van het leven, recht en justitie... En je leert kijken en luisteren naar kunst. Daarnaast leer je de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Je verwerft een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader. Zo kan je leren om verbanden te zien tussen de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag.

Tot slot krijg je in de uitbreiding van het vak wiskunde ook statistiek in deze studierichting.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
wiskunde
3
3
natuurkunde
2
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Duits
1
statistiek
1
1
kunstbeschouwing
1
1
uitgebreide filosofie
2
2
sociale gedragswetenschappen
5
5
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32