5 - 6 Latijn-wiskunde

leerjaar : 3de graad
campus : College, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit :

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde.

Je ontwikkelt via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Daarnaast bestudeer je de taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken om zo je wiskundige vaardigheden uit te breiden. Zo word je ook ondergedompeld in de informaticawetenschappen. Algoritmen en programmeren komen hierin aan bod.

Tot slot wordt er ook voor biologie, chemie en fysica een licht uitgebreider pakket voorzien.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Duits
1
Latijn
4
4
wiskunde
6
6
infotmaticawetenschappen
1
biologie
1
1
chemie
2
1
fysica
1
1
vrije ruimte
1
2

Totaal

32
32