5 - 6 Moderne talen- wetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit :

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je scherpt je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands aan en je wordt verder uitgedaagd om het wetenschapsdomein ‘moderne talen’ te verkennen (o.a. taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, literatuur…).

Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert hierbij je onderzoekvaardigheden verder ontwikkelen. Daarbij zijn o.a. labotechnieken belangrijk.

Tot slot krijg je een uitbreiding van wiskunde waarbij o.a. volgende zaken aan bod komen: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
geschiedenis
2
2
Engels
3
3
Frans
4
4
Duits
3
2
Nederlands
4
4
wiskunde
4
4
biologie
1
2
chemie
2
2
fysica
2
2
aardrijkskunde
1
1
kunstbeschouwing
1
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32