5 - 6 Sportwetenschappen

sport
leerjaar : 3de graad
campus : College
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2024-2025

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en probleemoplossend aan het werk binnen de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.

De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Ze passen wetenschappelijke inzichten vanuit anatomie & fysiologie en biomechanica toe en voeren technische en tactische bewegingspecifieke competenties op gevorderd niveau uit voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten.

De leerlingen krijgen een uitgebreid pakket wetenschappen (biologie, chemie, fysica); STEM-onderzoeksvaardigheden. Er is uitbreiding voor wiskunde: functieleer/analyse (uitbreiding functietypes, vergelijkingen en ongelijkheden, afgeleiden en integralen), matrices, complexe getallen, hypothesetoetsen. Ze verwerven inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie.

Vakken

5 de 6 de
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Duits
1
wiskunde
4
4
biologie
1
2
chemie
2
2
fysica
2
2
aardrijkskunde
1
1
kunstbeschouwing
1
sport & fys/anatomie
6
6
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
vrije ruimte
1
2

32
32