5 - 6 Taal en communicatiewetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart
domein : Taal & cultuur
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting krijg je naast een brede algemene vorming ook een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands en je wordt uitgedaagd op het vlak van de communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

De uitbreiding moderne talen omvat onder andere taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, relatie taaluitingen en gebruikers, taalvariatie, tekstopbouw, communicatieve vaardigheden en literatuur. Tot slot word je ook ingewijd in de wetenschappelijke en kritische benadering van communicatie en (massa)media.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
wiskunde
3
3
natuurkunde
2
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
Nederlands
5
5
Engels
3
3
Frans
4
4
Duits
3
3
Spaans
2
2
communicatie wetenschappen
3
3
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32