5 - 6 Technologische wetenschappen en engineering

leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je leert onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief werken binnen de mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen.

Je leert conceptueel denken en je ontwikkelt vaardigheden in het modelleren en engineeren van de 4e technologische revolutie (IoT: Internet of Things) en CAD/CAM. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

De uitbreiding informaticawetenschappen omvat algoritmen, programmeren, modelleren en simuleren. Je uitgebreid pakket fysica gaat over elektromagnetisme, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica en golven en trillingen.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
2
2
Frans
2
2
biologie
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
8
8
informatica
1
fysica
5
6
chemie
2
1
engineering
6
6
keuze vak
1
1

Totaal

36
36