5 - 6 Wetenschappen-wiskunde | wiskunde

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
geschiedenis
2
2
Duits
1
wiskunde
6
6
informaticawetenschappen
1
biologie
1
2
chemie
2
2
fysica
2
2
aardrijkskunde
1
1
kunstbeschouwing
1
wiskunde uitbreiding
2
2
vrije ruimte
1
1

totaal

32
32