7 Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige

sociaal
leerjaar : 7de jaar
campus : Sint-Vincentius
domein :
finaliteit :

Wat?

Het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg/zorgkundige is een praktijk- en ervarings-gericht specialisatiejaar. Je wordt voorbereid op een beroep in de verzorgingssector: het woon- en zorgcentrum, de thuis- en gezinszorg.

Instap?

Je kan instappen wanneer je de derde graad TSO of BSO in het studiegebied personenzorg hebt gevolgd.

Wat leer je?

Je leert dit jaar zowel zelfstandig als in groep probleemoplossend denken in de situaties die complexer zijn dan in 5de en 6de jaar Verzorging. Je leert gepaste contacten te leggen zowel individueel als in teamverband. Je leert omgaan met de zorgvrager en zijn omgeving. Dit kunnen gezinnen in de thuiszorg zijn of zorgbehoevende ouderen in residentiële zorg. Met de gepaste activiteiten ondersteun je de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Je hebt ook oog voor gezonde voeding en huishoudelijke taken. Je wordt ondersteund door de geïntegreerde praktijkoefeningen en stages.

Vakken

godsdienst
2
Nederlands
2
Frans
2
maatschappelijke vorming
2
lichamelijke opvoeding
2
expressie
2
verzorging / gezondheid en welzijn
3
verzorging / communicatie en omgang
4
verzorging / indirecte zog
2
verzorging / geïntegreerd werken
2
verzorging / stage
11

Wat erna?

Normalerwijze ga je na het BSO werken. Als je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie …


Met een diploma secundair mag je starten in het hoger ondewijs. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk zeer moeilijk en dus weinig realistisch is. Je krijgt hieronder een overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen na dit studiegebied.