Handleidingen voor ouders

Een overzicht van de functionaliteiten van de webversie van de agenda.
Kort stappenplan hoe u als ouder een oudercontact kan reserveren
Kort stappenplan hoe u als ouder een online versie van het afgedrukte rapport kan raadplegen.
Kort stappenplan hoe u als ouder de evaluaties kan opvolgen (enkel voor campus VTI en campus Sint-Vincentius).
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een ouder een zoon/ dochter aan een bestaand Schoolware account toevoegt. VEREIST: een bestaand Schoolware account en een koppelcode (te verkrijgen via het secretariaat van uw campus).
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een ouder een nieuw Schoolware account voor zichzelf aanmaakt. Daarna wordt een kind toegevoegd via een koppelcode. VEREIST: een koppelcode (te verkrijgen via het secretariaat van uw campus).
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een ouder de Schoolware app kan installeren op een smartphone of tablet. VEREIST: een bestaand Schoolware account.